Održan seminar „Adresni registar – pojam, značaj i primjena“

slika_4

Kako bi se predstavio Adresni registar, njegov značaj i primjena, Federalna uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i CILAP projekt održali su seminar 11. 2. 2016. godine Mostaru.

Cilj seminara bio je upoznati sve zainteresirane sa stečenim iskustvima na uspostavi Adresnog registra, tako da su seminaru nazočili predstavnici Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ/K, općinskih službi nadležnih za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Federalnog zavoda za statistiku, te županijska ministarstva unutarnjih poslova u FBiH.

Direktorica CILAP projekta Anđa Zimić (švedska uprava za kartografiju, katastar i upis prava) nazočnima je predstavila aktivnosti u radu CILAP projekta vezane za Adresni registar i puštanjem kratkog filma potvrdila je važnost postojanja adresa i cijelog adresnog sustava.

Aktivnosti koje se provode u sklopu CILAP projekta u HNŽ-u predstavio je Adelko Krmek (FGU) u svojoj prezentaciji „Kako uspostaviti Adresni registar“. Ovdje su detaljno predstavljene procedure i dosadašnja iskustva te koje je sve faze potrebno prijeći da bi se zapravo uspostavio Adresni registar.

Na seminaru je od strane Marija Markovića (Agencija IDDEEA) predstavljena i suradnja sa drugim institucijama odnosno korištenje podataka Adresnog registra iz perspektive Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, – IDDEEA. Adresni registar povezan sa podacima IDDEEA i geodetskih uprava u Bosni i Hercegovini biti će osnova za izdavanje korektnih identifikacijskih dokumenta i registraciju građana, rješavanje komunalnih problema, izdavanje raznih dozvola, statističke potrebe.

Seminar je bio prilika i za postavljanje pitanja i raspravu o spomenutoj problematici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top