Matični ured Općine Odžak naglašava da se punomoć može dati isključivo članovima uže obitelji

obrazac_punomoc

Prema članku 5. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06), kontrolor može obrađivati osobne podatke uz suglasnost nositelja podataka.

Suglasnost, odnosno punomoć, mora biti dana u pisanom obliku, mora ju potpisati nositelj podataka, mora imati točnu naznaku podataka u svezi s kojima se suglasnost daje, te mora sadržavati ime kontrolora, svrhu i razdoblje na koji se suglasnost daje. Suglasnost može biti povučena u bilo kojem trenutku, osim ako se nositelj podataka i kontrolor izričito drukčije ne dogovore.

Kontrolor će morati na zahtjev nadležnoga tijela, u svako vrijeme, dokazati postojanje suglasnosti za razdoblje obradbe osobnih podataka. Kontrolor je dužan čuvati suglasnost za vrijeme obradbe osobnih podataka za koju je dana suglasnost.

Suglasnost, odnosno punomoć, može se dati isključivo članovima uže obitelji. Članovi uže obitelji su: suprug, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi supruzi, braća i sestre, pastorčad i posvojenici, djeca bez roditelja uzeta na uzdržavanje, očuh i maćeha, posvojitelj i osoba koju je netko dužan po zakonu uzdržavati, te izvanbračni drug.


Price:
Category:     Product #:
Regular price: ,
(Sale ends !)      Available from:
Condition: Good ! Order now!

by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top