Category Archives: ŽUPANIJA POSAVSKA

Feed Subscription

Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

Uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (28. svibnja) održana je sjednica Vlade Županije Posavske na kojoj su razmatrane četiri točke dnevnoga reda. Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz Granta za uređenje ...

Read More »

U Orašju Međunarodna konferencija Paneuropske unije BiH

U Orašju Međunarodna konferencija Paneuropske unije BiH

U Orašju se pod pokroviteljstvom Vlade ŽP i općine Orašje održava Međunarodna konferencija Paneuropske unije BiH pod nazivom „Europski proces proširenja – prekogranična suradnja kao instrument europskih integracija“. Skup će se održati u hotelu Navis, započinje danas (25.05.) od 18,00 ...

Read More »

Skupština Županije Posavske održala XXI. sjednicu

Skupština Županije Posavske održala XXI. sjednicu

Skupština Županije Posavske na XXI. sjednici, održanoj 22.05.2018. godine razmatrala je i usvojila Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2017. godinu, Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu, Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za ...

Read More »

Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

Uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade Županije Posavske održana je sjednica Vlade na kojoj je i ove godine dana potpora prijemu angažiranja volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj. Poslu se odmah pristupilo, raspisan je i objavljen Javni poziv ...

Read More »

Zavod za javno zdravstvo ŽP : Obavijest o zaprašivanju komaraca

Zavod za javno zdravstvo ŽP : Obavijest o zaprašivanju komaraca

Vlada Županije Posavske Odlukom je odobrila sredstva za provedbu mjere zaprašivanja komaraca. Zavod za javno zdravstvo obavještava građane Županije Posavske da će Federalna civilna zaštita u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Županije Posavske i općinama Županije Posavske, a suglasno ...

Read More »

Utopljavanje škola u ŽP u vrijednosti od 170.000,00 KM

Utopljavanje škola u ŽP u vrijednosti od 170.000,00 KM

Provodeći program energetske učinkovitosti, a koji za cilj ima smanjenje troškova energenata za školske objekte u sezoni grijanja, Vlada Županije Posavske je pristupila realizaciji projekata utopljavanja školskih objekata. U proteklom vremenu realizirano je nekoliko takvih projekata na školskim objektima: OŠ ...

Read More »
Scroll To Top