Analiza stanja zaštite od požara i vatrogastva

Treća sjednica Općinskog stožera civilne zaštite Odžak održana je dana 7. 4. 2017. godine na kojoj je najvažnija točka bila Preporuke za poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području općine.

Za istu sjednicu predložen je sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s prethodne 2. Sjednice Stožera održane dana 14. 3. 2017. godine;
2. Izvješće o realizaciji zaključaka s 2. Sjednice;
3. Preporuke za poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području općine;
4. Konačan Plan javnih nabavki Službe civilne zaštite i civilnih poslova za 2017. godinu;
5. Informacija o angažmanu PLANT tima na području općine Odžak;
6. Tekuća pitanja.

Najviše diskusija je bilo vezano za analizu stanja zaštite od požara i vatrogastva na području Općine Odžak.

Nakon iscrpne analize na istoj sjednici jednoglasno su doneseni sljedeći ZAKLJUČCI:

1. Da imenovano Povjerenstvo (Boris Zelić, Ana Ćulap i Zlata Mujan) zajedno sa Općinskim načelnikom Jakovom Ivankovićem nastavi pregovore s općinom Vukosavlje i dogovore zajedničku suradnju u rješavanju pitanja zemljanog nasipa na lokalitetu Doma u Adi ( rok 15.05.2017.);
2. Da Općinski načelnik obavi razgovor s Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ŽP o njihovom sufinanciranju u projektu čišćenja odvodnog kanala u Adi, te da se pripremi način i pokuša kroz Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta općine Odžak predvidjeti i čišćenje ovog odvodnog kanala u Adi ( 30.04.2017.);
3. Da po pitanju upućenih prijedloga DVD Odžak od 04.04.2017.godine općini Odžak o suvlasništvu nad jurišnim vozilom, kao i ustupanju u vlasništvo općini Odžak jednog kombi vozila, Stipo Ekmečić i Nermin Oručević pripreme normativno-pravne akte povodom tih zahtjeva ( rok 14.04.2017.);
4. Da se uputi zvaničan dopis ispred Stožera CZ Odžak nadležnom županijskom Ministarstvu i Upravi za šumarstvo ŽP da u okviru svojih nadležnosti isti poduzmu sve radnje za poduzimanje preventivnih mjera za sprečavanje prirodnih nesreća uključujući i donošenje obveznih Planova i Programa ( rok 20.04.2017.);
5. Da se zadužuje DVD Odžak i član Stožera ispred istog Danijel Šapina da sačine evidenciju svih hidranata na području općine Odžak, da utvrde i obilježe ispravne i neispravne hidrante, te da utvrde u kojim Mjesnim zajednicama, a koje do sada nemaju ugrađene hidrante, se isti mogu ugraditi ( rok 30.04.2017.);
6. Da se sačeka s izradom Plana zaštite od požara općine Odžak zbog obećanja Županijske uprave CZ da prilikom izrade svog Plana planira isfinancirati i izradu Općinskih planova zaštite od požara;
7. Formira se Povjerenstvo u sastavu Ivana Kljajić predsjednik, Jozo Agatić član i Stipo Ekmečić član, da za Općinsko vijeće pripremi i izradi Odluku o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva (rok do 15.05.2017.);
8. Nalaže se Službi CZ da pripremi Plan o preventivnim mjerama i operativnom djelovanju radi zaštite od požara u vrijeme požarne sezone u 2017.godini, te isti objaviti na web stranici i dostaviti ga Povjerenicima CZ po MZ-ama ( rok do 20.04.2017.);
9. Nalaže se Službi CZ da izradi upute, upozorenja i obavijesti za medije i web portal za blagovremeno informiranje građana ( rok 10.04.2017.);
10. Nalaže se Juri Brašnjiću da do 30.04.2017.godine izvrši pregled i procjenu upotrebljivosti raspoloživih MTS i opreme ( čamci, cisterne za vodu, pumpe i dr.);
11. Unaprijediti suradnju nadležnog organa CZ s privrednim društvima i pravnim licima koja upravljaju vodenim objektima (zadužen Jozo Agatić, rok 20.04.2017.);
12. Da se ispred Stožera CZ Odžak uputi zvaničan dopis Federalnoj i Županijskoj upravi civilne zaštite da se traži i odobri duži boravak PLANT tima na području općine Odžak s obzirom na to da do sada imamo 28 zahtjeva za otklanjanjem ruševnih objekata, kao i s obzirom na to da je navedeni tim samo jednom djelovao na području naše Općine i uklonio svega 5-6 objekata (zadužen Juro Brašnjić);
13. Organizaciju skladištenja građevinskog otpada, proisteklog djelovanjem PLANT tima, trebaju dogovoriti i pripremiti Zapovjednik stožera, Načelnik stožera i Boris Zelić.

Stožer očekuje da i organi uprave, institucije, pravna lica i građani redovito provode preventivne mjere zaštite od požara, s obzirom na godišnje doba u kome se nalazimo, te visoke ljetne temperature koje se očekuju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top